Studiranje na Univerzitetu VERN’ karakteriše mogućnost rada u malim timovima na stvarnim poslovnim projektima, što je veoma korisno za studente koji se bave poslovima u odnosima s javnošću. Službena web stranica univerziteta naglašava važnost kreiranja komunikacijskih rješenja koja zadovoljavaju stvarne potrebe klijenata ili uvođenja inovativnih koncepata vizualnog sadržaja.

U skladu s tim, studenti osnovnih studija VERN-ovog programa Odnosi s javnošću angažovali su se na dva različita predmeta, i to Digitalna komunikacija i Interna komunikacija, te su aktivno učestvovali u dva odvojena projekta. U oba projekta, studentski timovi su pokazali svoju kreativnost i stručnost osmišljavajući i prezentujući različita inovativna rješenja za komunikaciju na platformama društvenih medija i digitalnim kanalima. Ove ideje su visoko cijenili predstavnici Hrabri telefona, koji su pohvalili studente na njihovom nesvakidašnjem razmišljanju i zanimljivim prijedlozima.

Ovo praktično iskustvo omogućilo je studentima vrijedne vještine koje će im nesumnjivo koristiti u budućoj karijeri u poslovnom svijetu. Sve u svemu, naglasak Univerziteta VERN’ na realnim projektima i timskom radu izdvaja njegov program odnosa s javnošću, osiguravajući da studenti budu dobro pripremljeni za izazove s kojima će se suočiti u svojim profesionalnim nastojanjima. Prvi projekat uključivao je razvoj digitalne strategije i kreativnog rješenja za fiktivnog klijenta Hrabri telefon.

Ovaj izazov je imao za cilj da pruži studentima praktično iskustvo u izradi efikasnih komunikacionih planova koji su u skladu sa ciljevima neprofitne organizacije. Drugi projekt se fokusirao na predstavljanje jedinstvenog koncepta StudentLife Zagreb, ogranka globalne platforme, koji prikazuje živahni studentski život u Zagrebu. Učenici ne samo da su kreirali prezentaciju već su preuzeli i organizaciju događaja, kojem su prisustvovali njihovi vršnjaci, profesori i predstavnici Hrabri telefona.