Iako zmije igraju ključnu ulogu u održavanju ekološke ravnoteže suzbijanjem štetočina poput štakora, miševa i drugih glodara, većina pojedinaca ne želi ih susresti u svojim životnim prostorima ili otvorenim prostorima. Unatoč činjenici da su mnoge od ovih zmija neotrovne, i dalje se doživljavaju kao nepoželjni uljezi.

Shodno tome, jedan efikasan pristup minimiziranju njihovog prisustva je izmjena okolnog okruženja. Zmije i njihov plijen imaju tendenciju da traže hladna, tamna i vlažna skrovišta, kao što su gomile trupaca ili gusto rastinje. Stoga, kako biste smanjili vjerovatnoću da zmije nastanjuju vaše imanje, bitno je eliminirati potencijalna skrovišta i za grabežljivce i za plijen. Vrlo je preporučljivo redovno održavati svoj vrt uklanjanjem ostataka, rupa ili prekomjerne vegetacije koja bi mogla privući zmije. Osim toga, podrezivanje vaše trave kako biste eliminirali potencijalna mjesta za skrivanje zmija je još jedna preventivna mjera koja se može poduzeti.

Ako se bavite stalnim problemima vezanim za zmije, možda bi bilo korisno razmisliti o postavljanju ograde otporne na zmije. Ova vrsta ograde može se izraditi od materijala kao što su čelična mreža, plastične folije ili mreže za zamke. Prilikom postavljanja ograde važno je osigurati da je u ravni sa zemljom i da ima vanjski nagib. Pored toga, treba da bude najmanje 100 cm visine i oko 120 cm duboko uvučeno u zemlju. Jedan uobičajeni sastojak komercijalno dostupnih repelenata zmija je naftalen.

Ovaj poseban sastojak je široko poznat kao jedan od najefikasnijih repelenata zmija na tržištu. Druga opcija za odvraćanje zmija je upotreba naftalina, koji emituju jak miris koji iritira zmije, a da im ne nanese nikakvu štetu. Kako biste držali zmije podalje od svog posjeda, strateški postavite naftalin u pukotine, rupe ili druga područja gdje bi zmije mogle biti prisutne.