U gotovo svakoj religijskoj tradiciji, pronaći ćemo prisustvo bića anđeoske prirode. Prema mnogim drevnim duhovnim učenjima, svaki pojedinac ima svog anđela čuvara. Smatra se da su anđeli duhovna bića koja su besmrtna, a među njihovim mnogobrojnim zadacima ističe se vođenje ljudi kroz život. Većina verovanja naglašava ideju da svako ljudsko biće ima svog ličnog anđela čuvara, a kako biste otkrili ko je vaš, koristite sledeći metod.

  1. Saberite brojeve svog datuma rođenja. Na primer, ako je datum rođenja 28.4.1956, sabiranje bi bilo 2+8+4+1+9+5+6=35.
  2. Reducirajte dobijeni rezultat na jednocifreni broj (3+5=8), osim ako je rezultat 11, 22, 33 ili 44.

A sada, otkrijte ko je vaš lični anđeo čuvar prema dobijenom rezultatu:

Broj 1 – Raguel: Anđeo koji se bori za pravdu i pravednost. Pruža hrabrost kako biste se izborili za sebe i očuvali svoj integritet.

Broj 2 i 11 – Uriel: Donosi svetlost u najmračnijim trenucima, pružajući mudrost i jasnoću kako biste pronašli pravi put.

Broj 3 – Jophiel: Nosilac pozitivne energije koji vam pomaže rešiti probleme i savladati prepreke. Donosi inspiraciju, nove ideje, kreativnost i radost.Anđeo čuvar

Broj 4 ili 22 – Haniel: Anđeo prihvaćanja s izuzetnom osetljivošću za sitne, čudesne pomoći. Podstiče vas da osetite promene vibracija u svemiru i utičete na svoju okolinu.

Broj 5 – Jeremiel: Pokazuje vam dugu nakon oluje i usađuje objektivnost potrebnu da realno sagledate život i krenete napred.

Broj 6 i 33 – Mihael: Zaštitnik od negativnosti u životu, prizivan od strane ljudi s različitim ličnim brojevima.

Broj 7 – Rafael: Pomaže vam uspostaviti ravnotežu u životu, posebno u vezi sa zdravljem. Nosilac je istine.

Broj 8 i 44 – Raziel: Oslobađa vašu urođenu intuiciju i pomaže vam razrešiti životne probleme.

Broj 9 – Ariel: Posvećen pomaganju onima koji nastoje zaštititi druge ljude, pokazujući vam kako da budete pokretač pozitivnih promena u društvu.Anđeo