Poslednja volja dugogodišnjeg lidera Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), Josipa Broza Tita, bila je usmerena ka dvojici ključnih figura – šefu jugoslovenske tajne policije Stanetu Dolancu i generalu Nikoli Ljubičiću. U formi pisma koje je zapravo predstavljalo testament Josipa Broza, a koje je bilo namenjeno otvaranju od strane njegove supruge Jovanke, otkrivali su se delovi misterije koja je obeležila poslednje reči ovog političkog velikana. Nažalost, pismo je “misteriozno nestalo” kada su šef policije i general otvorili sef, ostavljajući javnost u neizvesnosti o sadržaju. Sadržaj tog pisma, koje je često bilo najavljivano Titovim rečima “Ako mi se nešto desi, otvori pismo…”, ostao je nepoznat široj javnosti. Jovanka, supruga Tita, svaki put kada bi njen suprug kretao na put ili obilazak zemlje, bila je svesna postojanja tog pisma. U situacijama kada ona nije putovala s njim, Tito joj je pokazivao pismo koje je pažljivo čuvao u sefu, naglašavajući da, ukoliko mu se nešto dogodi, pročita sadržaj tog tajanstvenog dokumenta. Jovanka nikada nije imala hrabrosti da otvori pismo. Taj zagonetni deo Titove zaostavštine ostao je neproučen i nepoznat, čineći ga trajnim izvorom spekulacija i tajni u istoriji bivše Jugoslavije.

Kada bi se vratio s puta, Tito bi pismo uzimao nazad, a vraćao ga je u sef svakom sledećom prilikom kad bi odlazio. Da li je Tito menjao sadržaj pisma, i to je misterija, pored toga što se ne zna ni poslednja „varijanta“.

Jovanku su pištoljem isterali iz kuće nakon Tita. Josip Broz je preminuo 4. maja 1980. godine, a ubrzo nakon njegove smrti udovica Jovanka je izbačena iz predsedničke vile u Užičkoj ulici na Dedinju. Ona je u ovoj kući sa Titom živela 35 godina. Jovanku su iz vile izbacili uz pretnju pištoljem, a iz nje je izašla bez ijedne stvari. Jedna od priča je da su Jovanku iz kuće isterali Stane Dolanc i general Nikola Ljubičić. Ona je u jednom od intervjua za života to i potvrdila. Dolanc i Ljubičić su sprečili udovicu da pročita „testament“ i tako sprovede ili barem otkrije Titovu poslednju volju. Nakon što su otvorili sef, pismu se gubi svaki trag.

Da li postoji osam umnoženih primeraka testamenta, kako tvrdi Jovanka, i da li ih je Stane Dolanc sabotirao, ostaje nejasno. Sadržaj Titovog testamenta nikad nije obelodanjen i do danas je ostao misterija.