Da li postoji svest o tačnom trenutku smrti, ili ta misterija ostaje neistražena u beskonačnosti? Bezbrojni pojedinci su tragali za odgovorom na ovo pitanje, dok su naučna istraživanja nastojala da prodru u dubine ljudskog uma kada se suočava sa konačnošću. Istraživači su proučavali priče i ponavljane snove onih koji su se približavali kraju života. Nedavno otkriće dovodi u pitanje tradicionalno shvatanje smrti kao simbola crne boje; umesto toga, pojavljuje se povezanost sa nijansom plave.

Naučni dokazi pokazuju da, iako srce prestaje da pumpa krv, pojedinci ostaju svesni svog postojanja. Period tokom kojeg mozak gubi aktivnost je kratak i traje samo pola minuta. Ipak, istraživači sa Univerziteta u Southamptonu tvrde da je njihova studija, koja je obuhvatila 2.000 pojedinaca, otkrila da svest opstaje čak tri minute nakon zvanične objave smrti. Tokom tog vremenskog intervala, pojedinci mogu doživeti privremeni gubitak pamćenja, što ih čini nesvesnim događaja tokom njihovog prelaska između života i smrti.

Postoje i lična iskustva koja svedoče o premošćivanju granica između života i smrti. Jedan pojedinac se priseća ležanja u kolima hitne pomoći, posmatrajući scenu kao da je izvan svog fizičkog tela. Drugi opisuje prisustvo medicinskog tehničara koji mu je pomagao, iako ga nikada nije sreo u životu. Treći se susreo licem u lice sa svojim pokojnim bratom nakon saobraćajne nesreće, čujući njegov poziv da se pridruži, pre nego što je nestao.

Ova iskustva, kao i mnoga druga, dodaju složenost pitanju smrti i svesti, ostavljajući mnoga pitanja bez jasnog odgovora.