Moram priznati da nisam očekivao da će mi račun biti blokiran odmah nakon isteka lične karte, pa sam samo nekoliko dana prije zatražio produženje. Tada sam zaista shvatio težinu situacije sa bankama. Čim mi je lična karta istekla, račun mi je odmah zamrznut, a banka me je mailom odmah obavijestila da mogu samo primati novac na račun, ali ne i podizati sredstva.

Odmah sam ih obavijestio o svom zahtjevu za produženje u policiji i uvjerio ih da strpljivo čekam potreban dokument. Srećom, na kraju je postignut kompromis. Kako bi osigurala zaštitu mojih ličnih podataka i spriječila bilo kakve lažne radnje, banka je od mene zatražila da im dostavim fotografiju, kao i potvrdu policije da sam pokrenuo postupak obnavljanja lične karte. Nakon što sam ispunio ove uslove i izvršio potrebne procedure, banka je odmah uklonila privremenu blokadu postavljenu na moj račun.

Ovu mjeru predostrožnosti banka provodi kako bi se zaštitila od neovlaštenog pristupa i potencijalnih lažnih transakcija, i vjerujem da je to neophodan korak u jačanju sigurnosti. Od ključnog je značaja priznati da neuspeh pribavljanja važeće lične karte kada je to neophodno može dovesti do značajnih posledica kako je navedeno u Zakonu o ličnoj karti. Za kršenje ovog zakona zaprećena je ili velika novčana kazna u iznosu do 50.000 dinara ili potencijalna kazna zatvora do 30 dana.

Pored toga, u skladu sa ovim zakonom, lica koja propusti da vrate svoje lične karte nadležnom organu radi poništenja u predviđenom roku ili ne prijave gubitak ili pronalazak lične karte mogu biti kažnjena novčanom kaznom od 5.000 dinara. Stoga je imperativ da se pojedinci pridržavaju odredbi ovog zakona kako bi izbjegli ove teške posljedice.