Na 15. april 1952. godine, u tajnosti je sklopljen brak između Josipa Broza Tita i Jovanke Budisavljević, nedaleko od Iloka, u Titovoj vili koja se nalazi između Šarengrada, Bapske i Iloka. Venčanje je bilo tajno, a kasnije je zvanično registrovano u matičnoj kancelariji u Šarengradu, Hrvatska. Tada je Tito imao 60 godina, dok je Jovanka imala 28.

  • Titova vila na Pajzošu, nekadašnje imanje grofa Elca, protezala se na površini od stotinak hektara s vinogradima, šumama, lovačkim kućama, vilom, vinotekom i lovištem. Nedavno je procurio venčani list Jovanke i Tita, otkrivajući zanimljive detalje. Fotografija tog dokumenta kruži društvenim mrežama, ističući nekoliko interesantnih tačaka.

Na primer, Tito je imao 32 godine kada se rodila Jovanka, njegova treća supruga. Postoje neujednačeni datumi rođenja u dokumentu, jer se Titov datum rođenja navodi kao 25. maj umesto 7. maj. Takođe, navodi se da su stanovali u istoj ulici, s razlikom od četiri broja, što izaziva pitanja o jednakosti rukopisa u dokumentu, a neki tvrde da je to zbog službenika koji je popunjavao izvod.

  • U dokumentu je Titovo zanimanje izostavljeno, dok je Jovanka navedena kao 32 godine mlađa od njega. Iako se šuškalo da su se razveli krajem 70-ih, Jovanka je ostala uz Tita do njegove smrti 1980. godine, iako njihov odnos nije bio idiličan. Pred kraj Titovog života, Jovanka ga navodno nije viđala, a britanski ambasador je poslao poruku da je Tito potpuno sam.

U to vreme već je počela i dezintegracija Jugoslavije koju je Tito izgradio. Britanski ambasador je shvatio da Tito ostaje potpuno sam, bez supruge i prijatelja, 1978. godine, a tada je već počela i disintegracija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koju je Tito stvorio.

BONUS TEKST

Josip Broz Tito bio je jedna od najznačajnijih figura u istoriji Jugoslavije i šireg regiona tokom 20. veka. Evo detalja o njegovom životu, političkoj karijeri i uticaju:

Rani život i formiranje: Tito se rodio 7. maja 1892. godine u selu Kumrovec, u Hrvatskoj, tada deo Austro-Ugarske. Bio je sin seljaka i proveo je detinjstvo u siromaštvu. Kao mladić, radio je u rudnicima i fabrikama, gde je razvio svest o socijalnim nepravdama i potrebu za promenom.

Politčka aktivnost: Tito se pridružio Komunističkoj partiji Jugoslavije (KPJ) tokom 1920-ih godina i brzo se istakao kao vođa. Borio se protiv fašizma u Španiji tokom Španskog građanskog rata, a njegova borba protiv nacista tokom Drugog svetskog rata doprinela je jačanju njegovog položaja u Jugoslaviji.

Nastanak Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ): Nakon rata, Tito je postao glavni lider Jugoslavije i bio je ključna figura u oblikovanju nove socijalističke države. SFRJ je bila federacija šest republika, uključujući Hrvatsku, Srbiju, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju.

Nesvrstani pokret: Tito je bio jedan od osnivača Pokreta nesvrstanih, koji je okupio zemlje koje nisu bile deo ni jednog bloka tokom Hladnog rata. Ovaj pokret dao je Jugoslaviji međunarodni uticaj i omogućio joj da ostane nezavisna od Sovjetskog Saveza i Sjedinjenih Američkih Država.

Unutrašnja politika: Tokom vladavine Tita, Jugoslavija je uspostavila model socijalizma poznat kao “samoupravljanje”, gde su radnici imali veći stepen autonomije u upravljanju fabrikama i drugim organizacijama. Ova politika omogućila je neku vrstu ekonomske i političke slobode, ali je takođe doprinela ekonomskim problemima.

Kult ličnosti: Tito je izgradio jak kult ličnosti tokom svog vladanja, što je uključivalo izgradnju spomenika, pesama o njemu i obaveznog poštovanja njegove ličnosti u medijima. Ovo je doprinelo održavanju njegove političke moći, ali je takođe ograničavalo slobodu izražavanja i političkih aktivnosti.

Smrt i nasleđe: Tito je preminuo 4. maja 1980. godine. Nakon njegove smrti, Jugoslavija je suočena sa političkim nemirima, ekonomskim problemima i etničkim tenzijama koji su na kraju doveli do raspada zemlje tokom 1990-ih godina. Iako je Tito ostao kontroverzna figura, mnogi ljudi i dalje vide njegovo nasleđe kao važan deo jugoslovenske istorije.