Otac Predrag Popović, poznat po svojim istupanjima na društvenim mrežama, nedavno je pružio savete mladim bračnim parovima o odnosu sa svekrvama. Osvrnuo se na primer gde je snajka izrazila nezadovoljstvo prema svojoj svekrvi, a otac Predrag je istakao ključnu smernicu rešavanja takvih problema.

Prvo je naglasio važnost da svaki supružnik rešava odnose sa svojom porodicom, umesto da se mešaju u odnose supružnika. “Šta imaš ti sa svojom svekrvom?”, upitao je otac Predrag, podsećajući da je to odnos između muža i majke. Savetovao je da svaki partner preuzme odgovornost za komunikaciju sa svojim roditeljima, čime se izbegava mešanje i mogući sukobi.

Dalje je podelio lično iskustvo, ističući da je on sam rešio sa svojom suprugom ovu vrstu dinamike. Naveo je primer kako je jasno postavio granice i uloge u odnosima s roditeljima, čime se izbegavaju nesporazumi i haos. Na kraju, zaključio je da svaki partner treba da brine o svojim roditeljima, a ne roditeljima svog supružnika.”I ja svojoj majci mogu reći šta god hoću. Ona nikada neće biti ljuta na mene. Ne može. Majka je. Kako može biti ljuta? Majka će uvek voleti. Prava majka. Ako moja žena kaže nešto, to može dvojako da se protumači i napravili smo haos”, objasnio je otac Predrag.

Smatra da je ključno da svaki partner postavlja granice s vlastitim roditeljima kako bi očuvali mir u bračnoj vezi. Takođe je naglasio da je važno da svaki partner rešava nesuglasice s roditeljima kako bi očuvali privatnost i stabilnost u braku.Ovim savetima otac Predrag Popović naglašava važnost postavljanja granica i jasnog komuniciranja kako bi se očuvala harmonija u braku.