Poseta Muamera el Gadafija Jugoslaviji predstavljala je značajan događaj na međunarodnom nivou, jačajući bilateralne odnose između dve zemlje. Nostalgija prema Jugoslaviji bila je prisutna među mnogima, a Gadafi je bio jedan od obožavalaca Titove Jugoslavije, redovno dočekivan kao srdačan gost.

Predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito posetio je Libiju tri puta tokom 1970., 1977. i 1979. godine, dok je Gadafi uzvraćao posete Jugoslaviji 1973., 1977. i 1978. godine. Saradnja između ove dve zemlje nije bila samo formalna, već je imala duboke korene u ekonomskoj pomoći koja je pružena Libiji još u vreme kralja Idriza. Više od 20.000 Jugoslovena radilo je u Libiji, a privredna razmena iznosila je dve milijarde dolara. Jugoslovenski stručnjaci doprinosili su izgradnji infrastrukture u Libiji, dok su medicinski radnici pružali svoje usluge.

Saradnja se ogledala i u vojnom sektoru, s obzirom na to da je Libija postala ključni kupac jugoslovenskog oružja, uključujući mlazne avione G-2 Galeb.

Važno je napomenuti da je Jugoslavija snažno osudila bombardovanje Libije od strane Sjedinjenih Američkih Država 1986. godine, a Gadafi je zadržao privrženost prema Socijalističkoj Federativnoj Repbulici Jugoslaviji. Kada je govorio o ratu u Jugoslaviji, Gadafi je izražavao zabrinutost zbog mogućnosti sličnog scenarija Libiji, ističući pitanje vlastitih imperijalističkih interesa i rizika od raspada mirnodopske zemlje.

U njegovim izjavama, Gadafi je kritikovao razbijanje Jugoslavije, postavljajući pitanje o tome kako se isto ne bi moglo dogoditi drugim zemljama. Izražavao je sumnje u motivacije zapadnih zemalja tokom raspada Jugoslavije i iznosio svoje viđenje političkih dešavanja u regionu.