Dana 3. oktobra 2023. godine, nakon sednice veća, Apelacioni sud u Beogradu doneo je rešenje o ukidanju pritvora Zoranu Marjanoviću, optuženom, i naložio njegovo momentalno puštanje na slobodu.

Imajući u vidu da je pritvor najstroža mera koja se primenjuje radi obezbeđenja prisustva optuženog i nesmetanog odvijanja krivičnog postupka, te da je dužnost suda da trajanje pritvora svede na najkraće potrebno vreme i da ga ukine čim više ne postoje razlozi za njegovo izricanje, Apelacioni sud priznaje da se ključni incident dogodio 2. aprila 2016. godine, odnosno prije više od sedam godina. Takođe, važno je napomenuti da je optuženi lišen slobode tek 15. septembra 2017. godine, u vezi sa navedenim incidentom, a u pritvoru je ostao do 12. jula 2018. godine, kada je konačno ukinut.

Slijedom navedenog, rješenjem Apelacionog suda potvrđeno je ukidanje pritvora Marjanoviću. Saopštenje služi kao podsjetnik da mu je pritvor ponovo odobren 22. jula prošle godine, datuma koji označava nesrećnu pojavu njegove nepravedne osude. Nakon objavljivanja pravosnažne presude, odlučeno je da mu se pritvor nastavi. Proglašen je krivim za teško ubistvo i osuđen je na 40 godina zatvora. Uprkos širokoj rasprostranjenosti i interesovanju za ovaj krivični slučaj, detalji oko zločina i njegovih posljedica vremenom su postali manje značajni.

Zbog toga postoji zabrinutost da bi razgovor o ovim detaljima u ovoj fazi postupka mogao izazvati uznemirenost javnosti i ometati pravično suđenje. Uzimajući sve ovo u obzir, Apelacioni sud u Beogradu se saglasio sa braniocima okrivljenog i smatra da je opravdano da mu ukine pritvor i odmah pusti na slobodu. Presudom cenjenog Višeg suda u Beogradu, Zoran Marjanović je osuđen na četiri decenije provedene iza rešetaka kao kaznu za gnusno delo oduzimanja života voljene supruge, proslavljene pevačice Jelene Marjanović.