Dugove koje građani imaju za komunalne usluge, struju, kabelsku televiziju te mobilni i fiksni telefon moraju platiti u roku od godinu dana. No, valja napomenuti da se dug može naplatiti i nakon prethodno navedenog jednogodišnjeg roka. Potrošači imaju mogućnost spriječiti prisilnu naplatu prigovorom u navedenom roku.

  • Nadalje, prema zakonu, dužnici nisu dužni nastaviti s naplatom zastarjelih potraživanja nakon godinu dana kako bi vratili svoje usluge. Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije pojašnjava da, prema Zakonu o obveznim odnosima, sve mjesečne usluge koje se duguju zastarijevaju u roku od godinu dana. Neophodno je čuvati dokaz o plaćanju 12 mjeseci. U situacijama kada potrošači ne uvaže ovo upozorenje, stvar se prebacuje na izvršitelja.

Alfirović je naglasio da pojedinci nikada ne bi trebali izbjegavati lijekove koji su im predočeni, jer će u konačnici dobiti znatne kamate. Alfirović je istaknuo važnost pravovremenog podnošenja prigovora u roku od osam dana ako je netko tužen zbog zastare potraživanja i dobije rješenje od izvršitelja. Za pojedince je ključno da u svojim podnescima navedu rok zastare.

  • Podnošenje prigovora odmah je jedini način da se spriječi ovrha. Mnogi građani pogrešno vjeruju da dugovi postaju nenaplativi nakon 12 mjeseci ili da mogu izbjeći otplatu odbijanjem rješenja ovrhovoditelja. No, kako je naglasio Alfirović, zastara ne nastupa automatski; počinje samo ako dužnik to spomene u roku od osam dana. Alfirović je upozorio da bi u protivnom došlo do značajnog povećanja troškova i prisilne naplate duga. Potrošači su opterećeni brigom sudova o nepoštivanju rokova.

Dodatno, postoji problem pokušaja pojedinih javnih poduzeća prikupiti zastarjela izvješća. Ovršenik je putem ovrhovoditelja sudu uložio prigovore na zastarjela potraživanja, zbog čega je sud donio odluku o obustavi naplate. Neophodno je da ovaj podnesak bude pripremljen u skladu s važećim propisima. Nadalje, naglašeno je kako je prema Zakonu o zaštiti potrošača korisnicima zabranjeno uvjetovati vraćanje u rad ili pružanje usluga plaćanjem zastarjelih potraživanja, no to se u praksi i dalje događa.

  • Je li moguće da mobitel bude deaktiviran nakon samo dva mjeseca neplaćenih računa? Da, mobilni i kabelski operateri imaju pravo obustaviti usluge korisnicima koji nisu podmirili svoja dugovanja u tom roku. Međutim, nakon plaćanja nepodmirenog iznosa, usluge će se ponovno uspostaviti. Važno je napomenuti da ako je prošlo godinu dana i potraživanje je zastarjelo, operater ne može od korisnika tražiti plaćanje ponovnog aktiviranja usluge.

BONUS TEKST:

Lokalne vlasti pružaju raznolik niz usluga poznatih kao komunalne usluge, koje su ključne za održavanje infrastrukture i ispunjavanje temeljnih zahtjeva zajednice. Zaronimo u pojedinosti: Opskrba čistom pitkom vodom i za kućanstva i za industriju olakšava se opskrbom vodom i sanitarnim uslugama. Ove usluge obuhvaćaju prikupljanje, obradu i distribuciju vode.

Kako bi se zaštitilo javno zdravlje i okoliš, održava se opsežan sustav cijevi i infrastrukture u svrhu odvodnje otpadnih voda iz stambenih i industrijskih izvora. Ova mreža, poznata kao kanalizacija, igra ključnu ulogu u gospodarenju otpadom. Komunalne usluge obuhvaćaju različite aspekte gospodarenja otpadom, poput planiranog preuzimanja otpada iz stambenih područja, kao i recikliranje i pravilno odlaganje otpada na odgovarajuća odlagališta ili postrojenja za obradu.

Lokalne vlasti ne samo da su usredotočene na prikupljanje otpada, već također aktivno promiču recikliranje kao sredstvo za smanjenje količine otpada koji na kraju nađe svoj put do odlagališta. Upravljanje javnim prostorima obuhvaća različite aspekte, poput održavanja cesta i nogostupa. Komunalne službe odgovorne su za održavanje i popravak ove bitne infrastrukture, osiguravajući sigurnost i udobnost javnosti.

Osim toga, komunalne usluge proširuju se i na održavanje parkova, igrališta i zelenih površina, s ciljem promicanja rekreacijskih aktivnosti i očuvanja prirodnog okoliša. Lokalne vlasti često nude usluge javnog prijevoza, kao što su autobusi, tramvaji i vlakovi, kao sredstvo za pružanje pristupačnih i ekološki prihvatljivih opcija prijevoza za svoje stanovnike. Ove usluge spadaju pod kišobran komunalne ponude. Komunalne usluge obuhvaćaju različite zadatke, poput održavanja javne rasvjete radi promicanja sigurnosti i vidljivosti tijekom noći.

Osim toga, ove usluge uključuju planiranje urbanog razvoja, što uključuje upravljanje urbanim prostorima, izdavanje građevinskih dozvola i nadzor građevinskih projekata. Financiranje komunalnih usluga obično se odvija putem naplate poreza i naknada od pojedinaca i poduzeća. Osim toga, lokalne vlasti imaju mogućnost primanja subvencija ili drugih vrsta financijske pomoći od viših razina vlasti ili međunarodnih organizacija. Infrastruktura i usluge koje pružaju komunalne usluge vitalne su za udobnost, sigurnost i održivost svakodnevnog života u gradovima i zajednicama, što ih čini nezamjenjivim aspektom modernog života.