Toma Zdravković, nesvestan eventualne slave koja će biti povezana sa pesmom, napisao ju je ne sluteći o njenoj budućoj popularnosti. Međutim, dublje ući u stvaranje ovog kultnog djela, otkriva se fascinantna pozadina. Toma, suštinski boem, bio je poznat po svojoj dubokoj strasti prema muzici, svom afinitetu prema suprotnom polu i naklonosti prema živoj atmosferi kafane. U trenutku zahvalnosti, on je svim srcem odao priznanje Silvani za njenu nepokolebljivu podršku i vodstvo tokom njegovog životnog puta, osiguravajući da se njegov glas čuje i cijeni od strane masa.

Jednog sunčanog dana u Leskovcu, Silvana, već renomirana zvezda, doživela je izuzetan susret sedeći na mirnoj klupi u parku. U tom spokojnom okruženju ukrstila se sa siromašnim mladićem, žudeći da nastavi karijeru u pevanju. Zapanjujuće, uprkos njegovom introvertnom držanju, Silvanu je neobjašnjivo privukao. Ispunjen empatijom, mladić joj se povjerio, izlivši srce i otkrivši svoje strašne okolnosti – bez sredstava da se vrati kući i bez mjesta na kojem bi se mogao obratiti. Silvana nije znala da će ovaj naizgled običan čin dobrote zauvijek promijeniti tok života ovog mladića.

Ona tada neznajući, zvala se ova osiromašena duša niko drugi do Tom Zdravković. Sudbina se uskladila na takav način da je ovaj nesebičan čin postao katalizator koji ga je pokrenuo prema zvijezdama, dovodeći ga do samih visina uspjeha. Vođena svojom saosećajnom prirodom, Silvana je preuzela na sebe da interveniše u život ovog mladića.

Odlučna da mu pomogne u nevolji, prišla je upravniku hotela u kojem su bili zakazani njeni nastupi. Svojom uvjerljivom moći i istinskom brigom za dobrobit mladića, Silvana je uspješno organizirala priliku za posao i osigurala mu mjesto za stanovanje.