Jovanka Broz, poznata kao bivša prva dama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, često je greškom u senci njenog druženja sa Josipom Brozom Titom. Međutim, njen uticaj na njenu naciju prevazilazi njenu ulogu supružnika koji ga podržava. Ne samo da je pokazala izuzetnu otpornost i hrabrost tokom rata, već je igrala i ključnu ulogu na različitim državnim pozicijama.

Jovanka je pokazivala nepokolebljivu posvećenost studiranju, dosledno se briljirala i neustrašivo prihvatala svaki izazov koji bi joj se našao. Osim toga, njena kultna punđa frizura i besprijekoran osjećaj za modu su nezaboravne karakteristike. Poreklom iz cijenjene ličke porodice Budisavljević, Jovanka je nakon okupacije Jugoslavije 1941. godine postala integralni član Saveza komunističke omladine (SKOJ). Odatle je aktivno učestvovala u Narodnooslobodilačkom pokretu (NOP) i na kraju pristupila Prvom ličkom ženskom savezu. Četa tijekom ljeta 1942. godine, na kraju postaje dio cijenjene Druge ličke brigade.

Tijekom cijelog rata ostala je stalno prisutna uz Šestu ličku diviziju, neumorno putujući od Like do Drvara, gdje je savjesno obavljala svoju ulogu političkog komesara u partizanskoj bolnici. Kako se sukob nastavljao, ona je hrabro marširala sa divizijom, prebacujući se u Beograd, a potom na Sremski front. Uprkos tome što je izdržala bol zbog ranjavanja ne jednom, već dvaput, njena nepokolebljiva hrabrost je prepoznata i proslavljena, što je rezultiralo da je odlikovana prestižnim Ordenom za hrabrost.

Nakon burnog rata, 1945. godina predstavlja značajnu prekretnicu u njenom životu jer je odlučila da se preseli u Beograd, preuzimajući mesto Titovog sekretara od poverenja i nadgledajući vođenje njegovih kućnih poslova u njegovoj cenjenoj rezidenciji u Užičkoj 15. i Belo dvor. Kako je vrijeme odmicalo, između nje i Tita se stvorila dublja veza, posebno nakon njegove operacije 1947. Ova novootkrivena bliskost na kraju je prerasla u strastvenu ljubavnu vezu, koja je kulminirala njihovim brakom na povoljan datum 15. aprila 1952.