Danas je započeo Božićni post, hrišćanska tradicija koja traje 40 dana i kulminira praznikom Božića, danom rođenja Isusa Hrista. Osim suzdržavanja od određene hrane, post podrazumeva i pažljivo vođenje ponašanja i misli, u potpunosti usklađenih s hrišćanskim načelima.Patrijarh Pavle naglašava da pravi post dovodi čoveka do smirenja i spoznaje da je spasenje moguće jedino kroz Božju milost. Posebno ističe važnost vrline rasuđivanja, tj. dar razlikovanja između korisnog i štetnog, istinitog i lažnog.OVO SU 3 GREHA KOJI NAROD ČESTO ČINI TOKOM POSTA: Patrijarh Pavle je ovako govorio o Božićnom postu! Od ovoga se treba udaljiti

Pored telesnog posta, koji uključuje uzdržavanje od mrsne hrane, ističe se i duhovni post. Ovaj oblik posta podrazumeva razmatranje duhovnog stanja i odbacivanje negativnih aspekata duše, zamjenjujući ih dobrim. Patrijarh Pavle identificira tri greha koji se često javljaju među ljudima tokom posta: gordost, prejedanje i nepoštovanje posta. Ističe važnost praćenja duhovnika, koji može osloboditi vernike od posta iz zdravstvenih razloga.

Pravila za Božićni post obuhvataju ne samo smanjenje unosa hrane, već i udaljavanje od zlobe, uvreda, besa i nepriličnog ponašanja. Post takođe podrazumeva duhovnu introspekciju i napore da se postanemo bolji ljudi.

Sveti Jovan Zlatousti naglašava da telesni post nema smisla ako nije praćen duhovnim postom. On ističe važnost transformacije iznutra, postizanja unutrašnjeg mira i poboljšanja moralnih vrlina. Ova tradicija podseća vernike da je suština posta u duhovnom rastu i ljubavi prema bližnjima, a ne samo u fizičkom uzdržavanju od određene hrane.Osim redukcije ishrane, ljudi koji poste trebaju se udaljiti od zlobe, uvreda, besa i svakog oblika nepoštovanja prema hrišćanskim principima. Jovana Zlatoustog je naglašavao da telesni post nema smisla bez postizanja duhovnog posta te da je bitno postati bolji čovek tokom ovog perioda, izbegavajući zlobu i razvijajući vrline poput tihovanja, blagosti i ljubavi prema bližnjima.