Vjerovatno vam se već desilo ako ste negdje išli da vidite nešto jako čudno a niste ni sumnjali da to ima neku funkciju.

Ponekad na na zidovimamanjih ulica možete da uočite USB-ove.

Nikad se niste zapitali zbog čega su tu-

A ljudi preko tih USB-ova mogu da učitavaju sve što požele a to je već popriilo velike razmjere širom svijeta.

Urađen je eksperiment u Nev Yorku pod nazivom Dead Drop, radi se o anonimnoj peer-to-per mreži za razmjenu dadoteka a sve je omislio berlinski umjetnik.

Taj izraz dad drop potiče jošiz vremena kada su se informacije koje su bile pisane na papiru skrivale na raznim mjestima a da su dostupne novom korisniku.

Kada se datoteka otvori korisnik može da upotrrijebi opterećenje onoga što se nalazi u memoriji a može i da doda i ostavi neštosvoje što misli da nekome može koristiti.

Svakome je dozvoljeno da instalira svoj vlastiti dead drop.