Danas je u Srbiji registrovan prvi importovan slučaj majmunskih boginja, a Institut za javno zdralvje Dr Milan Jovanović Batutu ranije je uputio zdravstvenim ustanovima stručno metodološko upustvo o virusu majmunsmih boginja. Ovaj je slučaj dijagnostički prepoznat i terapijski zbrinut , a dok je laboratorijska dijagnostika sprovedena na Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak.

U upustvu Batuta opisani su sumnjiv, verovatn, potvrđen i odbačen slučaj majmunskih boginja, kao i postpunje sa osobom kod koje je bolest potvrđena, a li i sa osobama koje su bili u kontaktu sa obolelim. Također, ono što se ističe jeste da kontakti zaraženih osoba treba da prate svoju temperaturu dva puta dnevno, kao i da asimptomatski kontaki mogu da nasstave rutinske svakodnevne aktivnosti kao to su odlaza na posao i u školu, ali ne smeju da napuštaju mesto boravka tokom perioda nadzora.

Za decu predškolskog uzrasta preporučuju se privremno izdvajanje iz kolektiva vrtić ili nešto drugo. ZAtim kao sumnjivi slučaj se definiše svaka osoba koja se javi sa neobjašnjivom akutnom ospom i koja ima jedan ili više od navedenih simptoma ili znakova koji su se javili najranije 15. marta ove godine. Glavni simptomi su glavobolja, nagli porast temperature veće od 38 stepeni, limfadenopatija (uvećani limfni čvorovi), mijalgija (bolovi u mišićima i telu), bol u leđima, astenija (hronična iscrpljenost organizma i pospanost koje se ne popravljaju ni nakon odmaranja).

Također, kako se navodi verovatan slučaj je osoba koja ispunjava definiciju slučaja sumnje i jedno ili više od sledećeg: epidemiološka povezanost, direktan fizički kontakt sa kožom ili kožnim lezijama, uključujući seksualni kontakt. Ostatak čitajte ovde. 

Oglasi - Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here