Prva supruga doživotnog predsednika i maršala sijalističke federativne republike Jugoslacvije Josipa BRoza Tita je bila Pelagija Denisova Belousova. Ona je upoznala kao ratnog zarobljenika kada ga je spasila od Kolčakovih kontrarevolucionara, a udala se za njega 1918. godine kada je imala smao 14 ili 15 godina. Ona je sa Titom dobila četvero dece, troje dece im je preminulo, a Žarko je rođen 2. februara 1924 godine.

Ona je bila ruska monarhistkinja i pripadnica sovetske opozicije od kraja 1920 ih godina zbog čega je robijala. Rođena je 1904 godine u selu Mihajlovska kod Omska. Potiče iz seljačke porodice i nije stekla nikakvo više obrazovanje, a nakon rata Pelagija i Tito su se zajedno preselili u Hrvatsku, a u Kraljevinu Srba, HRvata i Slobenaca su došli 1920 godine. Bavila se domaćinstvom i decom , a jedo vreme je radila u fabrici nameštaja, radila ej i u sindikatu i partiji. Također, postala je član komunističke partije Jugoslavije 1926 godine a od 1927 godine, je bila u ženskog sekciji Centralnog komiteta KPJ. Pomagala je revolucionarima u zatvotru, organizovala bekstva revolucionara iz zatvora, radila u ilegalnoj štampariji, širila partijsku literaturu. Učestvovala je u demonstracijima i više puta bila hapšena.

Nakon što je Tito uhapšen 1928. godine Pelagija se zajedno sa sinom Žarkom vraća u Rusiju, gde je radila u Komenterni, oko 1929. godine pristupa ilegalnoj opozicionoj trockističoj grupi, u čijem vodstvu je bio dr Ante Ciliga, grupa je ilegalno opozicionoj trockističkoj grupi, u čijem vodstvu je bio dr Ante ciliga. Grupa je ilegalno distribuirala tekstove Trockog i imala tesne veze sa fabričkim radnicima. Oni su razveli aprila 1936 godine.

Oglasi - Advertisement