Kada imate temperaturu, nekako je po navici da morate ga mjeriti sa toplomjerom koji ima živu na sebi. Razlog je vrlo jednostavan, jer su digitalni itekako nepouzdani, i čas pokažu jedno, čas drugo tako da ne znate uopšte da li imate temperaturu ili ne. Toplomjeri sa živom su inače jakn epreporučljivi zbog toga što imaju živu u sebi.Razlog je više nego jasan, ako su štetni za okoliš, sasvim je sigurno da su štetni i za vaše zdravlje, jer ih u toku bolesti i temperature prislanjate direktno na svoju kožu, to jeste direktno ispod pazuha. Kada se toplomjer razbije, živa ne iscuri nego se grupiše u male graškice koje se samo otkotrljaju.Jako je neugodno progutati živu kada se razbije, a još je teže i opasnije udahnuti živinu paru u trenutku kada se razbije sami toplomjer. Kada se udahne on ide direktno u krv, i ostaje u eritrocitima. To može dovesti i do gubitka pamćenja, stoga pazite.