Za građane Srbije je česta pojava da dobije prazne koverte na svadbama ili nekim drugim proslavama. Danijela Nikolić (35) iz Niša je ispričala da je ona ovo doživela na svojoj svadbi, pre nekoliko godina. Mladenci i njihovi roditelji nakon svadbe, a umesto para brojne prazne koverte ili one u kojima je obični komad novinskog papira ili samo čestitka.

Danije je sledeće ispričala: ” Na njima nije bilo potpisa, bile su potpuno prazne. To stvarno nije u redu. Ja razumem da neko nema novca, ali ovo je bezobrazluk. Čuli smo da su se neki drugi mnogo lošije proveli. Nemoguće je otkriti ko je to od gostiju uradio. Obično je velika gužva, koverta se stavlja u kutiju za darivanje mladenaca tako da je to, zaista, teško utvrditi. Niko nikoga ne tera da daruje mladence, ali ove prazne koverte su baš ponižavajuće”.

 Postoji nepisano pravilo da rodbina i prijatelji treba da daruju mladence minimalno u vrednosti “stolice” koja je za njihovo prisustvo plaćena u proseku između 25 i 150 evra. Ovaj braćni par Nikolić od 150 koverata u kojma je trebalo da bude novac od rođaka i prijatelja pozvanih na svadbu našao je 15 praznih, a u jednoj je bio samo jedan obični papir pažljivo izrezan u veličini novčanice, kako se ne bi videlo da prevara.

Međutim, postoje izuzeci, i pored teške materijalne situacije, naši ljui se trude da ispoštuju običaje pa su spremni da se zaduže- Poštenije bi bilo da se odbije poziv za svadbu i jednostavno se kaže nema se para. Oni koji pozivaju sigurno bit o shvaili na dobar način, a ovako ssa praznim kovettama sve ima predzank i nekulturnog i nepoštenog.

Oglasi - Advertisement