Danas govorimo o nožnim prstima koje 90% ljudi jednostavno ne primjećuju. Primjete samo mali prst u kojeg se obavezno neki puta i udarite. Danas govorimo šta znači koji prst kod neke osobe znači. Kod nekoga je drugi prst duži od ostalih, a kod nekoga je palac najduži. 

Ako vam je palac najveći prst onda ste jako vesela i miroljubiva osoba. Jako ste komunikativni i realno ste poželjna osoba u društva. Ako vam je drugi prst na nozi najduži, onda ste rođeni kao pravi lider, od vas se uvijek traži da riješavate neke stvari. Rođeni ste lider u svome životu.

Ako vam je srednji prst veći od ostalih, onda ste vi jedna jako snalažljiva osoba. Kako god da se izgubite, vi se uvijek snađete i dočekate na noge. Ako vam je četvrti prst duži od ostalih, to znači da ste privržena osoba prema svojoj porodici. Ako vam je mali prst izrazito dug, pokazuje vašu nezrelost.